ŁUKASZ WASILEWSKI W RANKINGU NAJWAŻNIEJSZYCH OSOBOWOŚCI SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

W skład listy Najważniejszych Osobowości Sektora Nieruchomości 2020 r. wchodzą przedsta­wiciele najważniejszych sektorów rynku nieruchomości i jego niekwe­stionowani liderzy, którzy będą mieli również naj­większy wpływ na rynek nierucho­mości komercyjnych w 2021 r.