Stowarzyszenia i wyróżnienia

Każdą transakcję szyjemy na miarę indywidualnych potrzeb. Nasi klienci to doceniają. Nie tylko oni – otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień, przyznawanych przez najbardziej uznanych ekspertów na rynku.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych

Branża nieruchomości komercyjnych stanowi istotną gałąź gospodarki, dysponując aktywami o wartości

250 mld złotych. Dotychczas branża nie posiadała swojej reprezentacji, która w jednej organizacji zrzeszałaby wszystkie sektory rynku.

W odpowiedzi na tę sytuację powstało Stowarzyszenie PINK, które umożliwia zrzeszonym podmiotom wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko.

Nasi członkowie to deweloperzy, inwestorzy, asset managerowie, prawnicy i inni doradcy.