Nuvalu Polska dla NFZ w Poznaniu 

Marcin Kowal nfz biuro malta poznań

Z dumą informujemy o zrealizowaniu trwającego 3 lata procesu relokacji biura NFZ. Nowa umowa obejmuje wynajem 4900 metrów kwadratowych w nowoczesnym kompleksie biurowym Malta Office Park w Poznaniu na okres 10 lat. Przeprowadzona relokacja była konieczna, ze względu na stan techniczny budynku własnego NFZ. 

Szeroki zakres procesu relokacji

Spółka Nuvalu Polska świadczyła usługi konsultingowe na każdym etapie procesu, koncentrując się na dostarczeniu dostosowanej do indywidualnych potrzeb powierzchni biurowej oraz opracowaniu wytycznych projektowych zgodnie z Księgą Jakości NFZ. Działania te obejmowały zarządzanie całym projektem oraz skuteczne sfinalizowanie umowy najmu.

Księga Jakości NFZ na pierwszym miejscu 

NFZ postawił przed właścicielami budynków wysokie wymagania, które bardzo mocno zawęziły i tak niską pulę dostępnych w wybranym rejonie powierzchni. Złożyły się na nie między innymi dostępność funkcjonalnego parteru, pięter biurowych oraz sali obsługi klienta o specyficznych wymaganiach zdefiniowanych w Księdze Jakości NFZ.

Jednym z jej 3 filarów jest “Organizacja”, która szczegółowo definiuje m.in. kwestie lokalowe, umiejscowienie stanowisk pracy, ergonomię, układ Sali Obsługi Klientów, kolory ścian, mebli, udogodnienia dla matek, parkingi oraz kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia były też kwestie: ekologii – Fundusz szukał budynku efektywnego energetycznie i działającego z poszanowaniem środowiska naturalnego. Konsultanci Nuvalu Polska odpowiadali między innymi za wynegocjowanie wyżej wymienionych wymagań z właścicielem wybranego budynku.

 Narodowy Fundusz Zdrowia zawiesił wysoko poprzeczkę w zakresie wymagańi standardu nowej przestrzeni. Jesteśmy przekonani, że końcowy efekt naszych wspólnych starań pozwoli na podniesienie komfortu zarówno klientów jak i pracowników Funduszu oraz efektywną realizację misji NFZ – podsumowuje Łukasz Wasilewski, członek zarządu Nuvalu Polska.

Malta Office Park – portfel EPP 

Malta Office Park jest kompleksem biurowym, składającym się z sześciu niezależnych budynków. Projekt jest certyfikowany w standardzie BREEAM na poziomie Excellent, uzyskał również certyfikat WELL Health and Safety. Właścicielami Malta Office Parku są Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc.), które odpowiada również za zarządzanie kompleksem.  

Najważniejszym osiągnięciem jest fakt, że udało się wynegocjować i zawrzeć w umowie najmu wszystkie kluczowe wymagania NFZ, których zakres był bardzo szeroki. Osobą, która pełniła ważną rolę w procesie, jest Jacek Kołodziejski z firmy EPP. Jego zaangażowanie i otwartość na dostosowanie się do potrzeb klienta były nieocenione dla sukcesu tego projektu – podsumowuje Marcin Kowal, dyrektor rynków regionalnych w Nuvalu Polska.