Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ poszukuje biura

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ poszukuje powierzchni biurowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie prosimy o sporządzenie oferty w formacie zgodnym z zapytaniem ofertowym w JĘZYKU POLSKIM.

Link do formularza ofertowego w formacie PDF: link