Inwestorzy

Zapewniamy inwestorom wsparcie na każdym etapie procesu związanego z transakcją na rynku nieruchomości komercyjnych.
Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów minimalizują ryzyko biznesowe. Poznaj nasz pełen zakres usług.

Facility management

Zespół doświadczonych ekspertów wspiera klientów Nuvalu w odpowiednim zarządzaniu budynkiem. Nasze rekomendacje mają na celu optymalizację kosztów eksploatacyjnych i stworzenie czytelnego, efektywnego systemu monitorowania dostawców produktów i usług. Zwiększamy bezpieczeństwo prowadzenia działalności i redukujemy ryzyko. Wspieramy naszych partnerów w zarządzaniu budynkami mając na uwadze zmieniające się potrzeby pracowników. Pomagamy im stworzyć środowisko pracy, które staje się kluczowym narzędziem pozyskiwania najlepszych kandydatów na rynku pracy. Zarządzamy portfelem nieruchomości komercyjnych naszych klientów, wykorzystując efekt synergii i redukując koszty operacyjne.

Każda rekomendacja jest przygotowywana w oparciu o indywidualną analizę potrzeb. Rozwiązania Nuvalu są zawsze uszyte na miarę i uwzględniają specyfikę danego biznesu.