Inwestorzy

Zapewniamy inwestorom wsparcie na każdym etapie procesu związanego z transakcją na rynku nieruchomości komercyjnych.
Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów minimalizują ryzyko biznesowe. Poznaj nasz pełen zakres usług.

Raportowanie i ocena

Dostarczamy właścicielom powierzchni kompleksowe informacje dotyczące funkcjonowania ich nieruchomości. Wnioski i rekomendacje doradców Nuvalu, oparte na analizach, doświadczeniu oraz wiedzy eksperckiej pozwalają naszym klientom podejmować właściwe decyzje dotyczące ich obiektów. Naszym priorytetem jest maksymalna efektywność finansowa inwestycji i nieustanne udoskonalanie zarządzania budynkami, podwyższające ich rentowność.

Współpracę z naszymi klientami opieramy na autorskim procesie oceny i raportowania ich powierzchni i nieruchomości. Etapy tego procesu możemy podzielić na:

  • Badania

Współpracując z zespołem ekspertów in-house i specjalnie dobranych podwykonawców zbieramy właściwe informacje niezbędne do dalszej analizy. Przeprowadzamy badania zarówno ilościowe (oparte na zebraniu danych liczbowych), jak i jakościowe (poszerzenie ogólnej wiedzy odnośnie lokalizacji i sytuacji właściciela nieruchomości) ze strategią szytą na miarę potrzeb.

  • Analiza

Korzystając z doświadczenia i wiedzy doradców Nuvalu, przeprowadzamy wnikliwą analizę danych zebranych podczas etapu badań.

  • Raportowanie

Opracowujemy zarówno podstawowe podsumowanie wniosków oraz kompleksowy raport, który wskazuje na jakiej podstawie zostały one oparte.

  • Rekomendacje

W ramach raportu przedstawiamy rekomendacje działań taktycznych i strategicznych dla właściciela powierzchni, czy nieruchomości.

  • Wdrożenie

Oferujemy wsparcie dedykowanego Kierownika Projektu, który pomoże nawigować przez proces wdrożenia rekomendacji do danej lokalizacji.