CZY POLSKIE FIRMY SĄ EKO? Polskie realia ekologii w biurach

Pytanie o ekologiczność polskich firm jest niezwykle istotne w kontekście współczesnych wyzwań środowiskowych. Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna. Niektóre firmy w Polsce podejmują aktywne inicjatywy proekologiczne, inne z kolei mogą mieć mniejszą świadomość w tym temacie i nie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Możemy jednak zaobserwować, że coraz więcej organizacji decyduje się na wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych, zarówno ze względu na obostrzenia ustawami, ogólną presję społeczną, korzyści ekonomiczne oraz oczekiwania pracowników.

Zwracając uwagę na pilną potrzebę ochrony środowiska, zachodzące zmiany w prawie oraz nacisk społeczeństwa, firma doradcza Nuvalu Polska wraz z Agencją Badawczą SW Research przeprowadziły ogólnopolskie badanie na grupie pracowników biurowych – „Ekobarometr – Zielono w biurze”, koncentrując się przy tym na polskich organizacjach oraz ich wysiłkach idących w kierunku ekologii.

WSTRZEMIĘŹLIWY OBRAZ POLSKICH FIRM

Wyniki badania pokazują, że blisko 84% pracowników zauważa działania firmy prowadzone na rzecz ekologii i dbania o środowisko. W tym aż 62% badanych potwierdza, że są to jedynie pojedyncze inicjatywy. Znaczna część firm (22%) nie prowadzi żadnego rodzaju czynności proekologicznych.

Z punktu widzenia pracowników inicjatywy na rzecz środowiska w wielu organizacjach nie są wystarczająco widoczne. Może wynika to z braku samych działań proekologicznych wewnątrz firmy, ale także z nieodpowiedniego budowania świadomości w tym temacie.

OSZCZĘDNOŚCI W EKO WYDANIU

W czołówce eko-inicjatyw podejmowanych przez firmy i jednocześnie pozytywnie postrzeganych przez pracowników są aktywności ściśle powiązane z ekonomizacją firm, są to między innymi: wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup pojemników do segregacji śmieci, czy zakup sprzętu klasy A+ / A++ / A+++. Te działania nie tylko mają wpływ na środowisko ale przyczyniają się do zmniejszania kosztów eksploatacyjnych organizacji.

ZIELONE BIURA

Kolejną inicjatywą wdrażaną przez organizacje i zauważaną przez pracowników, jest umieszczanie roślin i tworzenie terenów zielonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielone obszary w biurze poprawiają jakość powietrza, przyczyniając się do redukcji zanieczyszczeń, absorbują hałas, co wpływa na zmniejszenie poziomu stresu, poprawiają koncentrację w miejscu pracy i przyczyniają się do lepszego samopoczucia pracowników.

KSZTAŁTOWANIE DOBRYCH NAWYKÓW

Statystyki wskazują również na fakt, że 17% pracodawców aktywnie zachęca pracowników do wybierania ekologicznych form transportu, takich jak na przykład rower. Ten sposób poruszania się do i z pracy może mieć pozytywny wpływ na środowisko, ale również odgrywać istotną rolę w kształtowaniu dobrych nawyków pracowników – to nie tylko inwestycja w dobro środowiska, ale także w dobro zatrudnionych w danej organizacji osób.

SILNY WPŁYW PRZESTRZENI

Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy jest natomiast kluczowym działaniem organizacji wpływającym na zadowolenie pracowników – są to rozwiązania mające wpływ na bezpośrednie i fizyczne odczucia, jak cyrkulacja powietrza i komfort akustyczny, mające finalnie istotny wpływ na wydajność pracy.

A CO ROBI TWOJA FIRMA?

Warto podkreślić, że ekologia w biurze nie dotyczy jedynie segregacji odpadów czy oszczędzania energii. To także inwestowanie w zielone technologie, promowanie świadomego korzystania z zasobów czy wspieranie inicjatyw społecznych wewnątrz organizacji, związanych z ochroną środowiska. Dlatego podejmowanie działań proekologicznych w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Zwiększa to zadowolenie z wykonywanej pracy, wpływa na ogólny poziom zaangażowania i efektywności zespołów, buduje pozytywny wizerunek firmy oraz może przekładać się na dodatnią ocenę klientów.

Badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” wyraźnie wskazują również, że brak jakichkolwiek inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz ochrony środowiska ma negatywny wpływ zarówno na poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, jak również może skutkować spadkiem zaufania klientów a nawet utratą konkurencyjności na rynku. Dlatego podejmowanie działań proekologicznych staje się nie tylko kwestią moralną, ale także strategiczną organizacji, przynosząc korzyści na wielu płaszczyznach działania firmy.

Pełna wersja raportu do pobrania: https://ekobarometr.nuvalu.pl/