CZY WIESZ CO TO JEST BREEAM, CSR I ESG?

Certyfikaty takie jak BREEAM i LEED, oraz terminy CSR i ESG funkcjonują od wielu lat ale ich rozpoznawalność wśród ogółu społeczeństwa nadal pozostaje niska. Pomimo ich  dużej wagi w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Według najnowszego badania „Ekobarometr – Zielono w biurze”, które przeprowadziliśmy wraz z Agencją Badawczą SW Research wśród różnorodnej grupy pracowników biurowych wynika, że nie tylko te pojęcia stanowią zagadkę dla większości pracowników biurowych.

Wyniki badania wskazują, że 64% pracowników nie zna żadnego terminu i pojęcia związanego ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Termin CSR czy ESG funkcjonują już od wielu lat i są podstawą w budowaniu strategii organizacji uwzględniającej aspekty środowiskowe. Nawet w przypadku tak szablonowych terminów badanie wykazuję, że są one znane tylko 10% badanym. Uzyskane informacje z analizy EKObarometru są zatem niepokojące i sygnalizują istotne wyzwania w zakresie budowania świadomości ekologicznej w miejscu pracy wielu organizacji. Czyny i działania są ważniejsze niż słowa. Jestem zdania, że zrozumienie terminologii i pojęć związanych z ekorozwojem jest kluczowe dla skutecznego zaangażowania pracowników w inicjatywy proekologiczne w organizacji. Dlatego ważne jest, aby firmy aktywnie promowały kulturę zrównoważonego rozwoju i ekologiczne podejście do biznesu – mówi Bartosz Kozieł, Członek Zarządu Nuvalu Polska

NORMY NIE W NORMIE – CO ZNAMY?

Dokładnie 28 października 2010 roku, długo oczekiwana norma ISO 26000 została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO). Był to efekt ponad pięcioletniej pracy ekspertów z 99 różnych krajów, którzy poświęcili swój czas i wysiłek, aby stworzyć kluczową wytyczną dla przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie. Norma ta miała stanowić i stanowi przewodnik w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zachęca do praktyk, które uwzględniają zarówno interesy społeczne, jak i środowiskowe – badanie pokazuje, że znana zaledwie 8% badanym.

Jeszcze większy wpływ na rzeczywistość ma termin ESG, na który składają się wskaźniki – Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ład Korporacyjny (Corporate Governance). 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD, która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki publiczne i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do raportowania już od 2023 r. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki zatrudniające powyżej 10 pracowników – 9% badanych potrafi zidentyfikować ten certyfikat.

I wreszcie wielokryterialny system BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) traktujący o ocenie ekologiczność budynków i infrastruktury, zachęcając do projektowania i zarządzania nieruchomościami w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Został wprowadzony już w 1990 roku i obecnie jest jednym z najważniejszych certyfikatów budowlanych w skali światowej – rozpoznawany jest wśród zaledwie 6% polski pracowników biurowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Na pracodawcach ciąży duża odpowiedzialność w zakresie podejmowanych kroków na rzecz ekologii. Ważne jest, aby wysiłki kierowane były również w stronę zwiększenia świadomości wśród pracowników w temacie certyfikatów i norm z zakresu zrównoważonego rozwoju. Organizacje, które takie normy wdrażają, mogą odgrywać kluczową rolę w edukowaniu i informowaniu społeczeństwa o ich istnieniu i płynących korzyściach. W miarę jak rośnie globalna świadomość ekologiczna i społeczna, istnieje szansa na większe uznanie dla tych narzędzi i ich rola w tworzeniu bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości.

Pełna wersja raportu do pobrania: https://ekobarometr.nuvalu.pl/