Nowe potrzeby, wymagania i trendy na rynku magazynowym

Rynek magazynowy ewoluuje – wynika to ze zmieniających się oczekiwań klientów, nowych realiów prowadzenia biznesu, presji związanej z ochroną środowiska oraz rozwoju technologicznego. Polska jako wiodący rynek magazynowo – logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, jest jednym z liderów tych zmian. Jaki jest ich charakter?

ELASTYCZNOŚĆ

Warunkiem efektywnego zarządzania biznesem jest elastyczne podejście do zachodzących zmian. Coraz bardziej popularne staje się zarządzanie w duchu agile, które ma swoje korzenie w branży IT. Ogólnie rzecz ujmując, koncentruje się ono na szybkim reagowaniu na zachodzące zmiany, aby jak najszybciej dostosować ofertę firmy do zmieniających się potrzeb i realiów rynkowych. Trend ten odnosi się również do rynku magazynowego – przedsiębiorcy oczekują, że zajmowana przez nich powierzchnia będzie możliwa do adaptacji zależnie od ich oczekiwań. Wymusza to na deweloperach uniwersalizację konstrukcji tak, by można było szybko zmienić aranżację hal – zmodyfikować sposób ich zagospodarowania, zmienić proporcje przestrzeni magazynowej do biurowej czy szybko zwiększyć skalę produkcji…

Czytaj więcej na: https://haleprzemyslowe.muratorplus.pl/e-wydanie/