Ekobarometr. Zielono w biurze i zmiany w świadomości ekologicznej Polaków.

Eko Entuzjastów aż trzykrotnie więcej niż Eko Krytyków. Stabilna pozycja Eko Troskliwych i przyrost ekologicznie Zagubionych to wnioski z najnowszej edycji badania EKObarometr realizowanego przez instytut badawczy SW Research, którego mamy zaszczyt być partnerem strategicznym. We współpracy z SW Research stworzyliśmy sekcję Raportu “Zielono w biurze”, z którego dowiemy się między innymi jakie działania proekologiczne w biurze  pożądane przez pracowników, a jakie realizowane przez firmy.

Eko segmenty Polaków 

W polskim społeczeństwie wyróżniamy cztery Eko-segmenty: Entuzjaści, Troskliwi, Krytycy i Zagubieni – wynika z V edycji badania EKObarometr, w którym od lat stosowany jest pomiar tzw. ekologicznych osobowości Polaków. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii struktura segmentów nie uwzględnia grupy Eko Oportunistów (d. Eko „Na pokaz”), których elementy wybrzmiewają jednak w wyróżnionych osobowościach. Co jeszcze uległo zmianie, jeżeli chodzi o nasze opinii i postawy ekologiczne oraz czy możemy być z siebie dumni, czy raczej powinniśmy się zacząć martwić? 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat można zauważyć, że dynamika typów postaw ekologicznych ulegała istotnym wahaniom. Najnowszy raport EKOBarometr pokazuje, że pomimo pewnych fluktuacji, ogólna świadomość ekologiczna rośnie. Świadczy o tym istotne ożywienie Eko Entuzjastów, którzy odnotowali wzrost (o 9 pkt proc.) po spadku w poprzedniej fali badania. To pozytywny sygnał wskazujący na rosnącą liczbę osób, dla których ekologia jest istotną częścią systemu społecznych wartości.

 Jednocześnie zmalał udział Eko Krytyków (zaledwie 10%). Ich najniższy odsetek w historii pomiarów może oznaczać zmniejszenie poziomu sceptycyzmu wobec ekologii i większą otwartość na pro-ekologiczne działania. Najbardziej stabilną grupą okazali się Eko Troskliwi, którzy niezmiennie od prawie roku stanowią ok ¼ polskiego społeczeństwa (27%). Reprezentują oni postawę umiarkowanego, ale konsekwentnego zainteresowania sprawami ekologicznymi z przewagą pragmatycznych motywów. 

Z drugiej strony, na uwagę zasługuje alarmujący wzrost liczby Eko Zagubionych, którzy aktualnie stanowią najliczniejszy segment w polskim społeczeństwie (32%).  

Badanie dostarcza nam fascynujących informacji o dynamice ekologicznych postaw w polskim społeczeństwie. Rosnący odsetek Eko Entuzjastów wskazuje na nasilające się zrozumienie i docenianie ekologii, co jest pozytywnym sygnałem, że ekologia staje się coraz bardziej istotna w publicznym dyskursie. Z drugiej strony, wzrost grupy Eko Zagubionych, jako najliczniejszego segmentu, podkreśla konieczność zwiększenia edukacji ekologicznej – jak pokazuje historia, samo zwiększenie świadomości nie jest wystarczające. Najbardziej stabilnym elementem jest umiarkowane zaangażowanie Eko Troskliwych, co może sugerować, że pragmatyczne i praktyczne podejście do ekologii jest najbardziej trwałym i zrozumiałym dla większości społeczeństwa – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research i szef zespołu badawczego EKObaromet

Eko segmenty w biurze 

Nuvalu, jako partner V edycji badania EKObarometr postawił sobie dodatkowy cel – sprawdzenie, jak zachowują się opisane powyżej “eko-segmenty” jako pracownicy biurowi różnorodnych organizacji. To przecież oni stanowią fundament danej firmy i mają niebagatelny wpływ na dążenie do lepszego jutra. Nie zrobią tego jednak bez wsparcia pracodawcy. 

“W obecnych czasach, w których zrównoważony rozwój i troska o środowisko są kluczowe, firmy odgrywają niezwykle istotną rolę w ochronie naszej planety. Niski odsetek pracowników, którzy postrzegają swoją firmę jako niezaangażowaną w działania proekologiczne, może wskazywać na różne problemy. Oczywiście dana organizacja może takie inicjatywy wspierać w niewielkim stopniu, natomiast w dużej mierze może to wynikać z brak komunikacji ze strony zarządu lub kierownictwa w zakresie podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska. Firmy powinny aktywnie informować pracowników o swoich działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, aby zwiększyć zaangażowanie i świadomość wśród pracowników – mówi Łukasz Wasilewski, CEO Nuvalu Polska 

Pogłębiona analiza i cenne insighty 

Pomiar ekologicznych osobowości, ocena efektywności poszczególnych trendów i akcji ekologicznych, analiza percepcji działań na rzecz środowiska, wykorzystywanych przez firmy to tylko niektóre elementy z wielu zawartych w obszernym  badaniu „EKObarometr – na drodze do zielonego społeczeństwa”. W pełnym raporcie znajdziemy też pytania i odpowiedzi w ramach takich obszarów jak: zielony marketing, greenwashing, ekologiczne biura, OZE i recykling, decyzje zakupowe, opakowania, kosmetyki, elektromobilność, obawy wobec kryzysu klimatycznego czy eko-miasta.

Rozszerzona analiza i raport “Ekologiczni w biurze” (w tym nowe pytania, statystyki i korelacje) ukażą się już niedługo, jako rozwinięcie raportu EKObarometr. 

Nota metodologiczna: 

Badanie EKOBAROMETR – V EDYCJA przeprowadzono w dniach 8-16.05.23 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1500 Polaków w wieku 16-80 lat. 

O badaniu EKObarometr: 

EKObarometr to jedyny w swoim rodzaju cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Realizowany jest przez agencję SW Research nieprzerwanie od I kwartału 2020 roku.  

Pełna wersja raportu do pobrania:  https://swresearch.pl/raporty/ekobarometr-pelna-wersja-raportu-z-piatego-pomiaru