Raport – rola i miejsce uslug ux w branzy IT przygotowana w partnerstwie z ideacto

Czytaj >

NOWE BIURO. IMPULS DO ZMIAN W ORGANIZACJI

Czytaj >

BREXIT. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Czytaj >

ELASTYCZNE UMOWY NAJMU. ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYCH SIĘ FIRM

Czytaj >

BUDOWANIE WSPÓLNOTY JAKO NARZĘDZIE DO ZWIĘKSZENIA POZIOMU ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE

Czytaj >

Spotkanie pt. „Chcesz mnie zatrudnić? Pokaż mi swoje biuro!”

Czytaj >

BIUROWCE PREMIUM. LUKSUS, A MOŻE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW?

Czytaj >

NOWE BIURO. CO SKŁANIA FIRMY DO PODJĘCIA DECYZJI O RELOKACJI?

Czytaj >

LOKALIZACJA BIURA JAKO NARZĘDZIE DO POZYSKIWANIA I UTRZYMYWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE

Czytaj >

#SMARTOFFICE. INTELIGENTNE BIURO POPRAWIA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Czytaj >